Is 
bjbj-s 
 
] 
 
 
U 
 
 
$ 
 
|@ 
 
@ 
 
 
 
 
| 
 
 
`!ۚw 


POEMA

Aquests versos resten escrits
perqu passin desapercebuts com
un vidre. Estic mirant el carrer
a travs del vidre d'una finestra.
Mireu el carrer i no veieu el vidre.

A fora i a dintre vostre
hi ha un univers.

Tamb vull que els versos
d'aquest poema siguin idntics
a els campanades dels rellotges
de torre que hi ha per tot
el mn.

- Joan Brossa

POEMA

Estes versos foram escritos
para que passem desapercebidos como
um vidro: Estou olhando a rua
atravs do vidro de uma janela.
Olhem pra rua e nao verao o vidro.

Fora e dentro de vocs
existe um universo.

Tambm quero que os versos
deste poema sejam idnticos
s badaladas dos relgios
de torre que existem em todo
o mundo.

- traduao de Rodolfo Franco

POEM


These verses were written
so that they can be deprived of as
a glass. I am looking at the street
through a glass of a window.
Look at the street and you won't see the glass.

Out and inside of yourselves
exists an universe.

I also hope that the verses
of this poem should be identical
to the clangs of tower clocks
which exist all
over the world.

- translation by Jorge Luiz Antonio

s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJ&G 
i>Z 
cdpqwx- 
6K 
 
 
 
 
 
 
 
 
&Gi 
>Zcdpqwx 
-6KLh 
(Li 

(8HIs
                   

                   

                   

8KLh 
(Li 

(8HIs 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
=!"#$%PbN
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquests versos resten escrits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes versos foram escritos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
These verses were written
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
POEM BY NARI
visual poetry from the cyberstream
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POEMA
 
 
         
Aquests versos resten escrits
         
 
perqu passin desapercebuts com
 
un vidre. Estic mirant el carrer
 
a travs del vidre d'una finestra.
 
Mireu el carrer i no veieu el vidre.
 
 
A fora i a dintre vostre
 
hi ha un univers.
 
 
Tamb vull que els versos
 
d'aquest poema siguin idntics
 
a els campanades dels rellotges
 
de torre que hi ha per tot
 
el mn.
 
 
         
     - Joan Brossa
         
 
 
POEMA
 
 
         
Estes versos foram escritos
         
 
para que passem desapercebidos como
 
um vidro: Estou olhando a rua
 
atravs do vidro de uma janela.
 
Olhem pra rua e nao verao o vidro.
 
 
Fora e dentro de vocs
 
existe um universo.
 
 
Tambm quero que os versos
 
deste poema sejam idnticos
 
s badaladas dos relgios
 
de torre que existem em todo
 
o mundo.
 
 
         
     - traduao de Rodolfo Franco
         
 
 
POEM
 
 
         
These verses were written
         
 
so that they can be deprived of as
 
a glass. I am looking at the street
 
through a glass of a window.
 
Look at the street and you won't see the glass.
 
 
Out and inside of yourselves
 
exists an universe.
 
 
I also hope that the verses
 
of this poem should be identical
 
to the clangs of tower clocks
 
which exist all
 
over the world.
 
 
         
     - translation by Jorge Luiz Antonio
         
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
Poem by Joan Brossa
Translations by Rodolfo Franco and Jorge Luiz Antonio
Copyright © 2001 Poem by Nari
 
R E A L I Z A T I O N